Skip to main content

about us

บริษัท ฟาไฉ ภูเก็ต กรุ๊ป Fachai Phuket Co.,Ldt.


บริษัท ฟาไฉ ภูเก็ต กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 29/47 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยเน้นส่งจำหน่ายสินค้า อาหารทะเลและเนื้อหมู เนื้อไก่ และอาหารแห้งสำเร็จรูป โดยเบื้องต้น จัดส่งให้กับโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลัก

ปัจจุบันมีสินค้าจำหน่ายหลายรายการ ประกอบด้วย เนื้อกุ้งออคักแกะแช่แข็ง เนื้อกุ้งออคักแกะสด กุ้ง IQF กุ้งแชร์บ๊วย กุ้งขาวใหญ่ และขนาดอื่นๆ กุ้งลายเสือ กุ้งมันกร ปลากระพงขาว เนื้อปลากระพง ปลามงใหญ่ หัวปลามงสับ เนื้อปลาช่อน ปลาโอ ไข่ปลาโอ ปลาแซลม่อน เนื้อปลาทูน่าซากุแช่แข็ง และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถดูได้ที่เมนูรายการสินค้า

X