Sale!

เนื้อหมูสามชั้นหั่น

ขายเนื้อหมู 3 ชั้นหั่น(Pork belly) เนื้อดี หั่นหมูสามชั้นด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาไม่แพงมาก เราส่งเข้าโรงแรมเป็นประจำ

Description

ขายเนื้อหมู 3 ชั้นหั่น(Pork belly) เนื้อดี หั่นหมูสามชั้นด้วยเครื่อขายเนื้อหมู 3 ชั้นหั่น เนื้อดี หั่นหมูสามชั้นด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาไม่แพงมาก เราส่งเข้าโรงแรมเป็นประจำงจักร ที่ทันสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เนื้อหมูสามชั้นหั่น”

Your Email address will not be published.