Skip to main content

บริการ

หน้าร้านสินค้า

มี หน้าร้าน ที่ลูกค้าสามารถเดินทางมาดูสินค้า มารับสินค้าได้ ตั้งอยู่ที่ 29/47 ม.1 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จัดส่งสินค้า

มีบริการจัดส่งสินค้า อาหารทะเลตามโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ ตรงเวลา

ประมูล Futurelog

บริษัท ฟาไฉ ภูเก็ต กรุ๊ป เข้าร่วมการประมูลสินค้า ด้วยรูปแบบดิจิตอลผ่านแฟล์ตฟอร์ม Futurelog

X